We provide http://www.queen-jungle.com/master-thesis-utwente-cw/ Writing Services are standard based. Our custom PhD thesis proposal are efficient to all professionals.

Acta Junta 2-11-2017 dissertation doing in politics services website guarantee original custom essay papers written by highly qualified writers at cheap prices. Dimecres, 08 Novembre 2017

Valorar aquest article
(0 vots)

i need help writing a personal statement, i need a essay written, personal statement writing service london, Design Section Psychology Dissertation, case study TERCERA REUNIÓ JUNTA AMPA ESCOLA PEGASO curs 2017-2018 2 de NOVEMBRe de 2017 Al taller de l’escola, quan són les 20:30 del vespre, comença la reunió amb els següents temes a tractar: ORDRE DEL DIA: 1. Preparació Assemblea ordinària i definir línies d’actuació per aquest curs 2. Possible pujada de la quota de soci per la baixada del nombre de famílies 3. Roda de comissions DESENVOLUPAMENT DE LA REUNIÓ Es fa una reunió extraordinària per tractar aquest dos punts que no es van debatre a la reunió anterior. Hi assisteixen David Escutia, Carmen Martínez, Montserrat Tarrida, Miquel Barbé, Samantha Brandariz, Ferran Federico, Tere Rodríguez, Susana Ayorinde, Lorena Martínez i Judith Vicente. Primer.- Preparació assemblea S’acorda de fer un cartell per promocionar l’assistència a l’assemblea, i fer veure d’alguna manera als socis en que s’utilitzen els diners de les assemblees, com per exemple un eslògan “Que fem amb la teva aportació econòmica a l’AMPA? Vine i t’ho explicarem”. Igualment s’aprova oferir als assistents un pica-pica salat al finalitzar l’assemblea. Com que la propera reunió de junta serà amb l’equip directiu, s’acorda que es tractarà el tema del 40è aniversari, es proposarà crear una comissió mixta Escola-Ampa. Es constata que hi ha prou voluntaris per a organitzar les activitats, però per contra falta gent que les lideri, doncs actualment ho fan les vocals de la junta i aquestes ja van molt saturades de feina. Cal proposar a gent concreta faci de cap de comissió, per altra banda s’ha de tindre paciència i perseverança i no esperar que la gent es decideixi ràpidament. La Judith Vicente comunica que aquesta serà la darrera reunió a la que assistirà, doncs per motius personals no li es possible d’assistir-hi. Igualment fa uns dies la Montse Pan va comunicar que tampoc podrà assistir a les reunions pels mateixos motius. De cara al proper Carnestoltes es decideix que cal tindre en compte els problemes de l’anterior edició per tal de no repetir-los. Es donarà llibertat als assistents perquè encara que es proposi una disfressa Pàgina 2 de 3 comuna per a l’AMPA cadascú vagi disfressat com vulgui, no es vol que ningú es senti exclòs per cap motiu. Només es farà una coreografia i que sigui senzilla, igualment el vestit ha de ser fàcil de confeccionar. Es parlarà de la possibilitat d’establir un protocol de seguretat, de tota manera, si la gent es comporta amb sentit comú no farà falta elaborar-lo. Es parla sobre Escola de Pares, hi ha dubtes sobre la seva continuïtat, doncs l’assistència a les xerrades és molt reduïda, malgrat que se’n fa força difusió. S’aprova que finalment el dia de l’assemblea sigui el divendres 24 de novembre, l’ordre del dia serà el següent: 1. Presentació de l’assemblea 2. Aprovació de l’acta anterior i de la memòria del curs 2016-17 3. Examen del balanç econòmic del curs 2016-17 4. Lectura de l’auditoria de comptes i elecció de nous censors 5. Presentació i aprovació del pressupost del curs 2017-18 6. Breu explicació sobre el funcionament de l’AMPA 7. Ratificació de càrrecs 8. Precs i preguntes En el punt cinc es proposarà als socis la possibilitat de contractar una línia telefònica per l’AMPA i així poder disposar d’un número de whatsapp per a consultes dels socis a la junta. Igualment es proposarà la pujada quota de soci. Segon.- Possible pujada de la quota de soci per la baixada del nombre de famílies S’aprova de proposar una pujada pel proper curs 2018-19 dels 25 € actuals a 28 € i pel 2019-20 a 30 € o pujar-ho directament pel propers curs a 30 €. Tercer.- Roda de comissions Comissió d’Imatgeria Festiva => El dia 12 de novembre l’escola Ignasi Iglesias celebra el 25è aniversari del seu gegant, el Joanot, i la nostra AMPA hi és convidada, però manca gent per anar-hi, doncs el membres de tabals majoritàriament no poden anar-hi per compromisos personals anteriors, dos membres de la junta s’ofereixen per anar-hi. La mostra d’imatgeria festiva de Sant Andreu serà del 18 al 30 de novembre i com a novetat aquest any s’hi farà als vespres un “Scape room” per a totes les edats El 19 de novembre serà la cercavila de les Festes de La Sagrera, enguany la part de les escoles ho organitza la nostra AMPA, per tant farà falta alguns voluntaris, però en principi amb els tabalers ja estan coberts. El 26 de novembre hi ha la patinada popular de la Sagrera i com sempre els Toc de Pegàs donaran la sortida. Aquest any no es solaparà, com va passar l’any passat, amb la Cercavila de Sant Andreu que serà el 3 de desembre. Pàgina 3 de 3 Comissió de Casals => El casalet del dia 7 de desembre amb 7 d’Aventura tindrà un preu de 18 € pels socis i 21 € pels no socis, mentre l’any passat amb 7 i Tria el preu era de 15 i 17 € respectivament. Després de parlar amb 7 d’Aventura i de constatar que si es baixa més ells hi perden diners, s’ha acordat que si hi ha un mínim de 25 nens els preus seran més econòmics. Pel casal de Nadal es mantenen els preus del curs passat, excepte el descompte del 5 % pels alumnes d’extraescolars que s’anul·la, per contra es crea un descompte també del 5% pels que assisteixin les dues setmanes. S’està parlant amb l’ajuntament perquè surti al llibret d’activitats que editen pel Nadal. Estiu, cal homologar-lo abans de cap d’any. Pels nens d’infantil aquest darrer estiu han anat a piscina dos dies a la setmana i mitja hora cadascun, es proposa d’anar-hi només un dia, però que tingui una duració d’una hora i mitja. Per contra no tindran platja per les polèmiques sorgides el curs passat. Els alumnes de primària aniran un dia al parc aquàtic “Isla Fantasia”. Es proposa per part dels vocals que es posi una estona cada dia de deures, però no hi ha unanimitat, s’acorda de proposar a Set d’Aventura que ho posin com a opció en l’acollida de 8 a 9 hores. L’estiu passat es va homologar el casal per a 150 nens i algunes setmanes no hi van quedar places lliures i alguns nens no hi van poder assistir, es parla d’ampliar-ho fins a 200. A l’agost i al setembre si hi ha un mínim de nens es farà casal. Comissió de Festes => Per la festa de Nadal s’està mirant la instal·lació elèctrica que cal, s’ha demanat un pressupost i puja uns 600 €, és una inversió que pot durar molts anys i que pot servir per a altres celebracions i actes de l’escola, s’acorda de fer la despesa tot i que mirarà de reduir-la. Igualment es demanarà a l’ajuntament si pot cedirnos una part dels llums necessaris, també s’han sol·licitat les 10 carpes necessàries per la festa. Sense més temes a tractar, finalitza la reunió a les 0:20 hores aproximadament. El Secretari El President Vist-i-plau Aquesta acta està sotmesa al dret de correcció i/o rectificació, i pot ser impugnada davant la Junta d’acord amb als estatuts que regeixen l’associació.

Very affordable pro and con essays from professional and passionate bloggers.
Llegir British Assignments Help provides students in UK with best http://sumberfood1.com/?dissertation-economic-growth service at cheap prices, delivers 100% plagiarism free work. Place your order 532 vegades