Presentació

L'AMPA de l'Escola Pegaso és l'associació que agrupa les mares i els pares de l'escola que voluntàriament ens hi hem inscrit. El nostre principal objectiu és col·laborar amb l’escola per donar suport i millorar en la mesura que puguem la qualitat de l'ensenyament dels nostres fills i filles.


L'AMPA de l'Escola Pegaso està federada a la FAPAC, la Federació d’Associacions de Mares i Pares d'Alumnes de Catalunya, i forma part, així mateix, de la Coordinadora d'AMPAs de Sant Andreu, que agrupa les escoles públiques del nostre barri.

Podeu fer clic aquí per llegir els ESTATUTS de l'AMPA de l'Escola Pegaso.

El nostre objectiu

Representar totes les Famílies de l’Escola fent de pont entre aquestes i Escola.

Col·laborar amb l’Escola en la seva funció educadora, en la formació dels nostres fills, tant en activitats educatives del Centre com en activitats complementàries seguint l’ideari de l’Escola.

Promoure la representació i participació dels pares en el Consell Escolar.

Promoure i fomentar la participació de la Comunitat Escolar i Educativa.

Com s'organitza l'associació

L’Assemblea general és el principal òrgan de govern de l’AMPA i està formada, amb igualtat de drets, per tots els socis i sòcies que hi assisteixin. Se celebra cada any al mes de novembre i, entre altres funcions, ha d’aprovar la memòria d'activitats de la junta directiva, l’estat de comptes i el pressupost de l’exercici següent.

L’assemblea general escull la Junta directiva, l’òrgan de gestió de l’associació. La junta que va sorgir de l’assemblea del 19 de novembre del 2016 està formada per les persones següents:

  • President: David Escutia
  • Vicepresidenta: Carmen Martínez
  • Tresorera: Montserrat Tarrida
  • Secretària: Miquel Barbé
  • Vocals:Lorena Martínez, Montse Pan, Samantha Brandariz, Susana Ayorinde,Tere Rodríguez,Judith Vicente
  • Col·laboradors: Ferran Federico,Raúl Martínez, Amelia Boix, Jordi Suárez, Mireia Mercader

La junta de l’AMPA está organitzada per diverses Comissions de treball. Les comissions són indispensables per al bon funcionament de l’associació perquè permeten organitzar millor la feina del dia a dia.

 

Attachments:
Download this file (ESTATUTS VIGENTS.pdf)ESTATUTS VIGENTS[Estatuts vigents de l'AMPA de l'Escola Pegaso]33 kB
Download this file (Informe_Gestio_Curs_2012_2013.pdf)Informe Gestió 2012-2013[Memòria del curs 2012-2013]1215 kB