Best essay editing service at your disposal. So, no more need to look for Get Help Writing A Dissertation Introduction youve got all you need right here, right now. Presentació

With our http://www.zoolandia.boo.pl/?dissertation-research-methods UK, You will get your Ph.D. dissertation written perfectly. Our experienced and professional Ph.D. Dissertation L'AMPA de l'Escola Pegaso és l'associació que agrupa les mares i els pares de l'escola que voluntàriament ens hi hem inscrit. El nostre principal objectiu és col·laborar amb l’escola per donar suport i millorar en la mesura que puguem la qualitat de l'ensenyament dels nostres fills i filles.

Got stuck with a question: Whom can I pay to Dissertation Russian for me? Our professional dissertation writing service is here to provide you with 100% non L'AMPA de l'Escola Pegaso està federada a la  The best dissertation editing services are exclusively available at Editing Worm. We offer professional Andrew Stothers Phd Thesis with complimentary FAPAC, la Federació d’Associacions de Mares i Pares d'Alumnes de Catalunya, i forma part, així mateix, de la  Is it possible to my link cheap and get outstanding results? Only at Buy Essays Cheap. Get personal academic assistance from real experts Coordinadora d'AMPAs de Sant Andreu, que agrupa les escoles públiques del nostre barri.

Podeu fer clic  visit - paper writing service Pay someone to do my assignment australia -... aquí per llegir els ESTATUTS de l'AMPA de l'Escola Pegaso.

Have no time for essay writing? An essay is, generally, a piece of writing that gives click for hire usa the author's own argument but El nostre objectiu

Representar totes les Famílies de l’Escola fent de pont entre aquestes i Escola.

Col·laborar amb l’Escola en la seva funció educadora, en la formació dels nostres fills, tant en activitats educatives del Centre com en activitats complementàries seguint l’ideari de l’Escola.

Promoure la representació i participació dels pares en el Consell Escolar.

Promoure i fomentar la participació de la Comunitat Escolar i Educativa.

Com s'organitza l'associació

L’Assemblea general és el principal òrgan de govern de l’AMPA i està formada, amb igualtat de drets, per tots els socis i sòcies que hi assisteixin. Se celebra cada any al mes de novembre i, entre altres funcions, ha d’aprovar la memòria d'activitats de la junta directiva, l’estat de comptes i el pressupost de l’exercici següent.

L’assemblea general escull la Junta directiva, l’òrgan de gestió de l’associació. La junta que va sorgir de l’assemblea del 19 de novembre del 2016 està formada per les persones següents:

  • President: David Escutia
  • Vicepresidenta: Jose Peñin
  • Tresorera: Montserrat Tarrida
  • Secretària: Ramón Besora
  • Vocals:Lorena Martínez, Montse Pan, Samantha Brandariz, Susana Ayorinde, Tere Rodríguez, Judith Vicente, Ferran Federico. 
  • Col·laboradors: Raúl Martínez, Amelia Boix, Jordi Suárez, Miquel Barbé.

La junta de l’AMPA está organitzada per diverses Comissions de treball. Les comissions són indispensables per al bon funcionament de l’associació perquè permeten organitzar millor la feina del dia a dia.

Com fer-se família socia     Contacte